Coaching

Coachend leiding geven
Coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel als in teamverband.

Voor wie is de training?
De training is bedoeld voor managers die meer betrokkenheid en beleving bij hun team willen bewerkstelligen om zodoende te komen tot gemotiveerder personeel wat met meer plezier werkt en daardoor ook beter presteert. Belangrijk aspect tijdens deze training is dat de manager beter bewust is van zijn/haar eigen handelen en de impact daarvan.

Onderwerpen die aan bod komen:
• Self-awareness.
• DAS-model.
• Gesprekstechnieken.
• Vraagtechnieken.
• Conflicten.
• Wat is motivatie?
• What makes you move?
• Afspraken maken, van push naar pull.
• Casuïstiek.
• Functionerings- en beoordelingsgesprekken.
• Wie is verantwoordelijk?

informatie:
• De inhoud wordt in overleg met u samengesteld, zodat de focus komt te liggen op door u gewenste aandachtsvelden.
• De training bestaat uit theorie en casussen.
• Desgewenst wordt de training bij u op locatie gegeven.

Wilt u meer informatie over deze training, neemt u dan contact op met Finselect via de contactpagina.

"Finselect, voor meer effect"